RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CENTRUM KOSMETYCZNO-PODOLOGICZNE GABILINE

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez CENTRUM KOSMETYCZNO-PODOLOGICZNE GABILINE ul. Oleśnicka 4, 56-416 Twardogóra, tel. 669 183 752, e-mail ckpgabiline@gmail.com, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez CENTRUM KOSMETYCZNO-PODOLOGICZNE GABILINE w celach związanych z działalnością salonu, w tym:

  • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta,
  • zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
  • potwierdzenia wizyty lub kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością salonu,
  • wykonania samej usługi w salonie,
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  • marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie,
  • informacji związanych z działalnością salonu – drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms’ami.

Dane Klientów/ Pacjentów nie będą udostępniane do Państw trzecich.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie salonu lub bezpośrednio na adres e-mail salonu, informujemy, iż dane Państwa (imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu) są przekazywane do podmiotu przetwarzającego – firmy dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, tel. +48 (22) 749 01 35, która to firma na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie salonu lub bezpośrednio na adres e-mail salonu, informujemy, iż dane Państwa (imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu) są przekazywane do podmiotu przetwarzającego – firmy hostingowej, która to firma na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6  ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.